Våre retningslinjer

- Det skal KUN ferskvann på ovnen- annet vil ødelegge ovnen (to sleiver er passelig dosering når man øsnker litt damp i rommet)

- Ingen mat, røyk, snus eller andre ting som kan grise eller sette fra seg lukt inne i badstuen

- Pass på å alltid være minst to personer i badstuen, og sørg for at noen følger med om du skal bade i elven

- Om du føler deg svimmel, får hjertebank eller annet ubehag; Forlat badstuen straks

- Ta med deg søppel og forlat badstuen slik du selv ønsker å finne den; Ren og ryddig

- Husk å sette av tid til omkledning

- Alle som booker tid i badstuen har ansvar for at de har helse til å ta badstu

- Eventuell bading skjer på eget ansvar

- Ikke fyr slik at temperaturen i badstuen blir over 100 grader (for best helseeffekt bør det være mellom 80 og 100 grader)

- Husk å lukke glassdøren inne og lås ytterdøren om ingen andre står og venter. Husk å lukke nøkkelboksen. (Koden har du fått på SMS)

- Badstuen er varmet opp og klar til bruk ved ankomst.

Velkommen!